top of page

C/ NIÇA, 3  LOCAL     08024 BARCELONA

ESPECIALISTES EN 

TREBALLS VERTICALS I REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

93 433 52 33

INICI
BLOG
  • Foto del escritorUMBRALIA

> Rehabilitació de pati de llums amb treballs verticals


Finalitzem les obres de reparació i pintura de dos patis interiors a una finca situada al barri de Gràcia de Barcelona mitjançant treballs verticals. Les obres de rehabilitació han inclòs la substitució dels baixants de fibrociment i també la substitució dels conductes de subministrament d'aigua.


Primerament es va procedir a muntar les instal·lacions de treball vertical (capçalera, punts d’ancoratge, desviaments, etc.) per tal de poder accedir a tots els racons del pati. Posteriorment es van muntar totes les proteccions col·lectives necessàries per impedir fer malbé cap element durant el transcurs de les obres.Els primers treballs a realitzar són els sanejat, repicats i retirada d'elements fora d’ús. Es van repicar/obrir totes les fissures, esquerdes i zones on el revestiment no es trobava ben adherit al suport i es van retirar els elements/instal·lacions antigues i obsoletes.


Seguidament es va procedir a fer les reparacions, es van segellar les fissures amb morter flexible, es van cosir les esquerdes amb grapes d’acer inoxidable embegudes amb químic, es van tapar forats i es va reconstruir el revestiment amb morters en base calç impermeables i transpirables interposant una malla de fibra de vidre en aquells punts febles com ara les entregues entre materials diferents, canvis de parament, esquerdes cosides amb grapes o d’altres.Paral·lelament es van substituir els baixants de fibrociment que circulaven pel pati i la instal·lació d'aigua amb nous conductes de coure. Un cop fetes les reparacions i aprofitant que s'han de deixar uns dies per a que assequin es va procedir a sanejar, reparar i pintar les claraboies que protegeixen els patis.


Es van desmuntar els vidres amb molt de compte per a que no es trenquessin, es va raspallar i sanejar l’estructura de ferro manualment i amb disc, es van tractar els trams de ferro que queden encastats amb passivant antioxidant inhibidor de la corrosió i finalment es va pintar tota l'estructura amb dos mans d’esmalt antioxidant d'aplicació directe.


Finalment es va procedir a pintar els paraments i les instal·lacions del pati aplicant primerament una mà de fons fixador/emprimació tot-terreny i dos mans de pintura impermeable i transpirable de primera qualitat del color que havia decidit la comunitat segons mostres. A les instal·lacions de gas es va deixar una franja identificativa de color groc tal com estableix la normativa.


Per finalitzar les feines es van col·locar els vidres de les claraboies, es van col·locar uns estenedors nous metàl·lics i les cordes d'estendre, es van posar reixetes de ventilació, remats i trencaaigües metàl·lics, repassos i neteja final de l’obra.A Umbralia som especialistes en realitzar tot tipus de treballs en patis de llums i celoberts, des de petites reparacions puntuals fins a rehabilitacions integrals. Si voleu informació o sol·licitar pressupost totalment gratuït ens podeu trucar al 93 433 52 33, enviar-nos un mail a umbralia@umbralia.com o bé omplir el formulari de contacte, ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.

155 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page