top of page

C/ NIÇA, 3  LOCAL     08024 BARCELONA

93 433 52 33

ESPECIALISTES EN 

TREBALLS VERTICALS I REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

BLOG

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D'EDIFICIS.

  • Servei de neteja de vidres

  • Neteja de façanes, patis de llums i mitgeres

  • Neteja i manteniment de claraboies i lluernaris

  • Neteja d'ornaments i elements singulars

  • Neteja i manteniment de cobertes, teulades, canalons, etc.

  • Neteja i manteniment d'estructures

  • Poda i tala d'arbres

  • Mantenimement d'instal·lacios industrials

  • Manteniment i neteja de vaixells

  • En general qualsevol tipus d'intervenció on sigui necessari utiltizar tècniques de treball vertical o difícil accés

Pràcticament tots els edificis i instal·lacions industrials necessiten una sèrie de tasques de manteniment periòdic per conservar-se en bon estat. I sovint molts dels espais on cal fer aquest manteniment es troben situats en zones molt poc accessibles. En aquests casos el muntatge de sistemes auxiliars tradicionals pot ser inviable o bé suposar un cost econòmic molt elevat.

 

A Umbralia oferim tot tipus de serveis de neteja i manteniment d'edificis i instal·lacions industrials amb operaris especialistes en tècniques de treball verticals. L'accés mitjançant posicionament per cordes és la millor manera de realitzar aquest tipus de tasques i ens permet intervenir de forma ràpida, àgil, segura i econòmica. En aquest àmbit els serveis més habituals són els següents:

Empresa especialitzada en treballs verticals, rehabilitació i conservació d'edificis, serveis de neteja i manteniment, treballs per a publicitat i sector industrial.

93 433 52 33

SERVEIS:

C/ Niça, 3 local

08024 Barcelona

93 433 52 33

treballs verticals Barcelona.png

© Umbralia.  B63053060  · Empresa especialitzada en treballs verticals i difícil accés  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal

bottom of page