top of page

C/ NIÇA, 3  LOCAL     08024 BARCELONA

93 433 52 33

ESPECIALISTES EN 

TREBALLS VERTICALS I REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

REHABILITACIÓ, RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS.

A Umbralia realitzem tot tipus d'intervencions de rehabilitació, restauració i manteniment d'edificis i comunitats. Utilitzant tècniques de treball en alçada i també mitjans auxiliars tradicionals com ara bastides o plataformes elevadores podem oferir un servei integral a les comunitats i patrimoni privat.


El nostre equip està format per tècnics qualificats i professionals àmpliament experimentats en les diferents especialitats del sector de la construcció. Utilitzem sempre els millors materials, proveïdors de confiança i mantenim una comunicació directa amb el client per tal d'assolir sempre els resultats esperats. Els clients són el nostre millor capital i també la nostra garantia de qualitat, per això posem tot el nostre coneixement i dedicació en tots i cadascun dels treballs que realitzem. 

 

En l'àmbit de la rehabilitació, restauració i conservació d'edificis oferim un ampli ventall de serveis dels qual en destaquem els següents:

 • Rehabilitació, restauració i i conservació de façanes

 • Rehabilitació i conservació de patis interiors, celoberts i mitgeres

 • Restauració de patrimoni històric

 • Inspecció de façanes amb tècniques de treball vertical

 • Intervencions i sanejaments puntuals

 • Reparació de tot tipus de revestiments (revestiments continus, morters monocapa, morters tradicionals de calç, estucats i esgrafiats, ....)

 • Reparació d'elements de pedra natural i pedra artificial

 • Reparació d'elements estructurals de formigó armat

 • Treballs de pintura

 • Serveis de neteja

 • Instal·lacions de subsministrament d'aigua, sanejament i ventilació

 • Substitució de baixants de fibrociment

 • Rehabilitació i manteniment de cobertes

 • Rehabilitació integral d'espais interiors

 • Reforços estructurals i substitució funcional de bigues

 • Instal·lació de dispositius anti-aus

Empresa especialitzada en treballs verticals, rehabilitació i conservació d'edificis, serveis de neteja i manteniment, treballs per a publicitat i sector industrial.

93 433 52 33

SERVEIS:

C/ Niça, 3 local

08024 Barcelona

93 433 52 33

treballs verticals Barcelona.png

© Umbralia.  B63053060  · Empresa especialitzada en treballs verticals i difícil accés  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal

bottom of page