top of page

C/ NIÇA, 3  LOCAL     08024 BARCELONA

ESPECIALISTES EN 

TREBALLS VERTICALS I REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

93 433 52 33

INICI
BLOG
  • Foto del escritorUMBRALIA

> Intervenció puntual a façana principal amb treballs verticals


Finalitzem els treballs realitzats a la façana d’un edifici situat al Carrer Provença de Barcelona. Es tracta d’un edifici de recent construcció (10 anys aproximadament) on l’aplacat de pissarra estava patint deteriorament degut a un procés de laminació, amb possibilitat de caiguda de fragments al carrer, amb el risc que això suposa per als veïns i vianants.


En aquests casos el primer que cal fer és protegir i eliminar el risc que pugui caure cap fragment a la via pública. Aquesta actuació es fa amb un permís d’urgència que l’Ajuntament lliura en un termini màxim de 24 hores i que permet retirar qualsevol element d’un edifici que suposi un perill i/o col·locar xarxes cautelars de protecció allà on sigui necessari. Aquesta actuació ens permet també fer una inspecció tàctil, conèixer l’estat real de la façana i ajudar al tècnic/a a determinar la intervenció posterior necessària acotant-la a la realitat i sense sorpreses.Un cop la façana està revisada i protegida, la comunitat ja pot iniciar els tràmits corresponents per procedir a la reparació/rehabilitació corresponent. A Umbralia recomanem sempre realitzar aquesta actuació prèvia amb caràcter urgent si hi ha cap element amb perill de caiguda o si ja s’han produït despreniments.


Hi ha comunitats que prefereixen procedir directament a reparar, això és una error greu, doncs en primer lloc que la ordenança municipal ja estableix la obligatorietat de retirar/protegir qualsevol element amb perill de caiguda en el moment que es detecta, i d’altra banda que fins que no es tenen els permisos poden passar setmanes i fins i tot mesos en edificis catalogats durant els quals es posa en perill als veïns i vianants amb les corresponents responsabilitats.


En aquest cas el procediment ha estat el descrit. Primerament es va realitzar una inspecció tàctil de tota la façana i es van col·locar xarxes de protecció cobrint tots els aplacats per eliminar el perill de despreniments. En aquest cas la xarxa era de color negre per integrar-la dins del possible en el conjunt de l’edifici. Durant aquesta primera actuació es va aprofitar per inspeccionar i esbrinar el tipus de fixació que duien les peces de l’aplacat, i amb aquesta informació el tècnic va poder elaborar el projecte de reparació adient.Un cop revisada tota la façana i instal·lades les xarxes cautelars de protecció, el tècnic va elaborar el projecte de reparació corresponent i la comunitat va iniciar els tràmits per obtenir el permís d’obres preceptiu.


Uns mesos més tard iniciàvem les feines de reparació que han consistit en fixar mecànicament totes les peces de l’aplacat amb ancoratges d’acer inoxidables especials formats per rodons corrugats i pletines soldades que subjecten les peces. Aquestes fixacions han quedat encastades amb resina química dins el parament ceràmic de suport, i gràcies al llarg variable del rodó han permès salvar la peça, l’aïllament i la cambra d’aire.Els treballs han estat realitzats per un equip d’operaris especialistes en treballs verticals i de difícil accés. A Umbralia tenim 20 anys d’experiència i un equip humà àmpliament qualificat i amb els mitjans necessaris per executar satisfactòriament aquesta tipologia de treballs en que es necessita d’una ràpida resposta, coordinació i execució.

92 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comentarios


bottom of page