top of page

C/ NIÇA, 3  LOCAL     08024 BARCELONA

93 433 52 33

ESPECIALISTAS EN 

TRABAJOS  VERTICALES Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

BLOG
ESP

POLITICA DE PRIVACITAT

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Tanmateix, durant la visita, és possible que es demani informació personal a través de formularis, la qual l’usuari podrà facilitar voluntàriament.

Les dades que se sol·liciten en aquesta pàgina web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar els serveis oferts i en cap cas estan obligats a proporcionar, encara que ha de saber que la no comunicació pot afectar o impossibilitar la prestació del servei.

El consentiment exprés que proporciona a l’acceptar aquesta política de privacitat abans de facilitar informació personal, ens dona les bases legals per al seu tractament. D'acord amb les normes del Reglament General de Protecció de Dades i demés normativa vigent,  i basat en els principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem el tractament que es faran de les seves dades personals:

 

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals formaran part d’un fitxer anomenat Usuaris web, el responsable del qual i del seu tractament és:

 • UMBRAL DE TOLERANCIA SL

 • CIF: B63053060

 • Domicili social: calle Niza 3 de Barcelona, 08024, Barcelona

 • Email: CONTABILIDAD@UMBRALIA.COM

 • Telèfon: 934335233

 

2.- LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de dades és l’execució de la relació contractual. Serà necessari que l’usuari faciliti les dades necessàries requerides com a obligatòries. Si no es faciliten les dades requerides, podria implicar la resolució de la relació contractual.

Igualment, en cas d’erorrs o modificaciones a les dades facilitades, haurà de comunicar els canvis necessaris.

 

3.- FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web seran tractades exclusivament amb la finalitat d'enviar-vos la informació sol·licitada. A més, si ho consent explícitament, podem enviar-vos correus electrònics amb informació sobre els nostres serveis i activitats que esperem siguin del vostre interès. Quan les seves dades pateixin canvis, si us plau, avisi'ns a les dades de contacte facilitades, amb els canvis esmentats per tal de poder mantenir les seves dades actualitzades i ser capaços de respondre de la seva veracitat.

Conservarem les seves dades el temps necessari per dur a terme la finalitat per a la que han estat facilitades i ser capaços de complir, si s'escau, les responsabilitats legals que es puguin derivar d'elles. Si no exerceix el seu dret d'oposició o cancel·lació al tractament de les seves dades, entenem que continua interessat en seguir sent part del nostre fitxer de clients mentre que el tractament sigui adequat a la finalitat per la qual es van facilitar.

Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol propòsit particular que anteriorment hagués acceptat sense que tingui implicació en la legalitat del tractament basat en aquest consentiment

 

4.- CESSIÓ DE LES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte als socis de negoci sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei per al qual es van cedir, existeixi obligació legal o s’hagués informat explícitament.

 

5.- DRETS DE L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS

Li informem dels drets de què disposa al cedir-nos les seves dades personals:

 • Dret a l’accés a les seves dades

 • Dret de rectificació

 • Dret de supressió

 • Dret d’oposició

 • Dret a la portabilitat

 • Dret a la limitació del seu tractament

 

Pot exercir qualsevol d'aquests drets per escrit al nostre domicili o per correu electrònic CONTABILIDAD@UMBRALIA.COM, sempre, incloent-hi fotocòpia del document nacional de identitat o equivalent.

Té més informació sobre els seus drets i formes d'exercir-los a la web de l'Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es

6.-  XARXES SOCIALES

La visita als perfils públics de UMBRALIA a les xarxes socials no suposa la captació de dades personals, excepte que s’autoritzi expressament.

 

7.- PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES

Fem servir mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat entrenat i ha pres el compromís de confidencialitat per al seu tractament.

 

8.- ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

 

Les dades utilitzades o facilitades a les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per UMBRAL DE TOLERANCIA SL per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments socials i professionals de UMBRAL DE TOLERANCIA SLo de tercers de la seva xarxa; el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l'efecte; i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

Constitueix base jurídica dels referits tractaments el consentiment exprés atorgat per l'Usuari. El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l'efecte. El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva.

En tot cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l'tractament i portabilitat, quan sigui aplicable, mitjançant correu electrònic a CONTABILIDAD@UMBRALIA.COM En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d'una reclamació de tutela de drets.

Empresa especializada en trabajos verticales, rehabilitación de edificios, servicios de limpieza y mantenimiento, trabajos para publicidad y sector industrial. 

93 433 52 33

SERVICIOS:

C/ Niça, 3 local

08024 Barcelona

93 433 52 33

trabajos vertical.png

© Umbralia.  B63053060  · Empresa especializada en trabajos verticales y de difícil acceso  ·  Todos los derechos reservados  ·  Aviso legal

bottom of page